ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ Joint Demo ร่วมกับ NCHC Taiwan ที่งานประชุมนานาชาติ เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา