ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ Joint Demo ร่วมกับ NCHC Taiwan ที่งานประชุมนานาชาติ เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เปรมฤดี นุ่นสังข์ ศิริลักษณ์ ชุมเขียว และ ผศ.อุทัย คูหาพงศ์ และนักวิจัยที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ Dr. Fang Pang Lin และ Dr. Hsiu-Mei Chou จาก National Center for High-Performance Computing (NCHC) ประเทศไต้หวัน ร่วมนำเสนองานวิจัยทางด้านการนำเทคโนโลยี realtime มาใช้ในงานทางด้านระบบนิเวศปะการังในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis” ที่เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2556 ได้นำเสนอการนำเทคโนโลยีภาพวิดีโอใต้น้ำแบบ realtime มาใช้กับการติดตามระบบนิเวศปะการังที่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต และทาง NCHC ได้นำเสนอที่เกาะ Orchid, ประเทศไต้หวัน

ทั้งนี้ ในระหว่างการนำเสนอที่เมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ทาง รศ.ดร. กฤษณะเดช ได้ดำน้ำโบกมือทักทายผู้เข้าร่วมประชุมที่รอชม VDO live feed จากเกาะราชา แบบ realtime สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เมืองเดนเวอร์เป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการดังกล่าวสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ (http://sc13.supercomputing.org/)

TOP