อธิการบดีร่วมเสวนาในที่ประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย “บัณฑิตไทย คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม”