ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์คว้าสองเหรียญทองแดงกีฬา IMT-GT Varsity Council ครั้งที่ 15


นักกีฬาทีมวอลเล่ย์บอลหญิง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักกีฬาปันจักสีลัตชายคู่ประเภทร่ายรำ คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬา IMT-GT Varsity Council ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นปีแรก ประกอบด้วยกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เทนนิส แบดมินตันและปันจักสีลัต นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและสัมมนาวิชาการ รวมนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 106 คน

กิจกรรมที่จัด ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อ “Exploring ASEAN Culture Through Mythic Dance” กิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อ “Maintaining Self-Identity Towards ASEAN Community” และกิจกรรมการแข่งกีฬาในหัวข้อ “Sport Spirit” ซึ่งจะมีนักศึกษาและบุคลากรจากทั้งสามประเทศรวม 12 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน

อนึ่ง โครงการ IMT-GT Varsity Carnival จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยมีมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันก่อตั้ง เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกัน ผ่านกิจกรรมทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้นำกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งได้ตกลงที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี โดยมุ่งหวังจะพัฒนานิสิต นักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในหมู่เยาวชนของสามประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

ประมวลภาพ


TOP