อธิการบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช