ข่าวเด่น

อธิการบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา มหาราชดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 86 พรรษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) จังหวัดนครศรีธรรมราช

: ออกอากาศในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ช่วงเวลา 15.00-15.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11)


TOP