ขอเชิญประชาคมวลัยลักษณ์ ร่วมงานทำบุญถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( ๕๐ วัน) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ