ข่าวสมัครงาน

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2556 ตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2556 - 20 พฤศจิกายน 2556 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 นั้น

เมื่อปิดรับสมัครผู้สมัครเพียง 3 ราย มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้มีการขยายเวลารับสมัครออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 2-20 ธันวาคม 2556 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งผู้ที่ได้สมัครไว้ในคราวรรับสมัครครั้งแรกและรอบขยายเวลารับสมัครพร้อมกันในวันที่ 8 มกราคม 2556 ทางเว็ยไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP