ข่าวทั่วไป

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประจำปี ๒๕๕๖

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการวิชาการและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประจำปี ๒๕๕๖

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการวิชาการและดำเนินการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ “รางวัลชัยนาทนเรนทร” เพื่อสร้างคุณค่า อัตลักษณ์และความภาคภูมิใจ สำหรับผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขในทุกระดับ

ทั้งนี้ “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ได้ประกาศผลเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
๑. นางเกษร วงศ์มณี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหาร
๒. นายธีระวัฒน์ แดงกะเปา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริการ
๓. นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินเดีย) ได้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการ
๔. นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ได้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทผู้นำชุมชน
๕. นายพงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ สวนนายดำ ๑๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ได้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทประชาชน

สำหรับรางวัลประกอบด้วย เงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เข็มกลัดนักการสาธารณสุขดีเด่น จากกระทรวงสาธารณสุข และพระรูปหล่อจำลอง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP