คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวิชาการและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประจำปี ๒๕๕๖