ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา