ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ “พันธุ์ทับทิมสยาม” ประจำปี พ.ศ. 2556