ข่าวทั่วไป

บจก.เบทาโกรภาคใต้ จับมือ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Walk Rally ครั้งยิ่งใหญ่

 

โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Walk Rally สำหรับพนักงานบริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด ประจำปี 2556 จำนวนกว่า 400 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงานทั้งหมด ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม นำพาองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

กิจกรรม Walk Rally ในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของพนักงาน บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด จากทุกสาขาที่กระจายอยู่ทั่วภาคใต้ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของทั้งทางเบทาโกรและทางผู้จัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เอง เนื่องด้วยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาทิเช่น หน่วยพัฒนาองค์กร ส่วนกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ


บจก.เบทาโกรภาคใต้ ธุรกิจในเครือบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทย มีบริษัทสาขากระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ เป็นฐานการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือเบทาโกร ตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ทั้งอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร วัว กุ้ง ปลา และอาหารสัตว์เลี้ยง การดำเนินธุรกิจฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่ไข่ โครงการประกันราคาไก่เนื้อและไก่ไข่ โครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุน การผลิตและจำหน่ายเนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ สด สะอาด และผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย อีกทั้งช่วยสร้างงานอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้มีโอกาสพบปะ พูดคุยร่วมกันกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ทำงานกับบริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด) ส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาการจัดการ อีกด้วย

ในนามของโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด เป็นอย่างยิ่ง ที่ไว้วางใจให้โอกาสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


ประมวลภาพ


TOP