ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีแผนงานและทรัพย์สิน พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม

โอกาสเดียวกันนี้ ในช่วงเย็นของวันดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP