มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี และหน่วยงานต่าง ๆ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557