ข่าวทั่วไป

ประชาคมวลัยลักษณ์ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) สมเด็จพระสังฆราชฯ


นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา, หัวหน้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และประชาคม

ได้ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณโถงกลาง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมลงนามถวายความอาลัย และรับหนังสือธรรมะเป็นที่ระลึก พร้อมกับรับชมวิดีทัศน์พระราชประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ โดยในช่วงของพิธีการ รศ.ดร.สืบพงศ์

ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ถวายพระอาลัยและรำลึกถึงพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชและการอ่านบทร้อยกรองถวาย หลังจากนั้น ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และถวายไทยธรรม โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมนำอาคารคาวหวาน ปิ่นโต และเครื่องบริวาร ร่วมถวาย

แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ตั้งจุดอนุโมทนาบุญเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทำให้มียอดเงินทั้งสิ้น ๗,๗๕๑ บาท ทั้งนี้ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกระทำกันในครั้งนี้ อวยพรให้ทุกท่านตลอดถึงครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : ้http://cultural.wu.ac.th/

TOP