ประชาคมวลัยลักษณ์ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) สมเด็จพระสังฆราชฯ