ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2556 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 5 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัสราภรณ์ แซ่หนา
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายกรกช วิชัยดิษฐ

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP