ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สำนักวิชาการจัดการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 13/2556 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ราย หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 ราย และหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวนิชชิมา พืชนุ่น

2. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายกฤษนันท์ ยอดแก้ว

3. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3.1 อัตราที่ 1 ทางด้านธุรกิจจัดการนำเที่ยว/การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวศิรินันท์ พันธรักษ์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวธนัญญาณ์ จูเจ้ย

3.2 อัตราที่ 2 ทางด้านธุรกิจที่พัก และอาหารและเครื่องดื่ม
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายณัฏฐ์กิตติ์ นรินรัตน์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวศศิธร ขอนแก้ว

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP