ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ราซัค(นายอับดุลรอยะ ปาแนมาแล) ได้รับเชิญไปบรรยายที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

อาจารย์ราซัค(นายอับดุลรอยะ ปาแนมาแล) จากหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "อิสลามในวรรณกรรมมลายู" ตามโครงการเรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

TOP