อาจารย์ราซัค(นายอับดุลรอยะ ปาแนมาแล) ได้รับเชิญไปบรรยายที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร