ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมชมผลงานนิทรรศการ Design for Reality Exhibition 2013 “Four Magnificent Concept”