ข่าวการศึกษา

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมชมผลงานนิทรรศการ Design for Reality Exhibition 2013 “Four Magnificent Concept”

เนื่องด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง กลุ่มอาชีพการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้จัดทำนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างรายวิชา IND-342 การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้และยาง 3 รายวิชา IND-362 การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม และรายวิชา IND-212 การออกแบบอุตสาหกรรม 3 ในโครงการ Design for Reality ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบและผลิตผลงานจริงร่วมกับ เจ้าของ หจก.แอนิต้า เอ็กซ์ปอร์ต ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมชั้นนำ Anita Thai Silk และผลิตภัณฑ์ Eleph ในชื่อนิทรรศการ Design for Reality Exhibition 2013 “Four Magnificent Concept” แสดงผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ เซรามิก ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ชุดน้ำชา และ Corporate identity ภายใต้แนวความคิดทศกัณฐ์ ปันจักสีลัต แมงมุมและหนังตะลุง โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และจะแสดงนิทรรศการจนถึงวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ Design for Reality Exhibition 2013 “Four Magnificent Concept” ในวันและเวลาดังกล่าว สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ Design for Reality Exhibition 2013 “Four Magnificent Concept”

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://arch.wu.ac.th/ และ Facebook fanpage : School of Architecture and Design l

TOP