ข่าวการศึกษา

นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศสิงคโปร์

นายอินทร์พงษ์ จำนงค์รัตน์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารจากกองทัพบก ประเทศไทย จำนวน 8 คน ในการเข้าร่วมงาน International Cadet Exchange Program (ICEP - Singapore) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประเทศต่างๆ ได้ส่งนักศึกษาวิชาทหารและยุวชนทหารที่มีลักษณะคล้ายกับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับยุวชนทหารจากนานาประเทศ ในครั้งนี้มียุวชนทหารจากประเทศต่างๆเข้าร่วม 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บรูไน จีน สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ อังกฤษ อินเดีย และประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa2.wu.ac.th/photo/?p=1855

TOP