ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์