ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์