ตัวแทนสำนักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหารือความร่วมมือกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์