ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดเลี้ยงขอบคุณและมอบกระเช้าปีใหม่แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2556 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องกมลฤดี โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร ดร.กีรัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความขอบคุณและอวยพรปีใหม่ และภายหลังการประชุม

มหาวิทยาลัยได้จัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนและทุ่มเททำงานเพื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยดีเสมอมา
โอกาสเดียวกันนี้ อธิการบดี ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันอวยพรและมอบเค้กแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอีกด้วย

ประมวลภาพ


TOP