ผลงานวิจัยของนักศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ วิชาเอกเคมีเชิงคำนวณ ได้รับการตอบรับให้ไปนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ PACCON2014