ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานวิจัยของนักศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ วิชาเอกเคมีเชิงคำนวณ ได้รับการตอบรับให้ไปนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ PACCON2014

ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ วิชาเอกเคมีเชิงคำนวณ ได้รับการตอบรับให้ไปนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) ซึ่งจัดขึ้นที่ Centara Hotel and Convention Centre Khon Kaen ในช่วงวันที่ 8-10 มกราคม 2557 ดังนี้

1. นางสาวกรรทิวา ดำเนียร ผลงานในหัวข้อ “The Hydration and Aggregation of Indigo in Aqueous Solution” โดยมี ดร.สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นางสาวพิชญา ดำรักษ์ ผลงานในหัวข้อ “A DFT Study of Structural Properties of Mg4-nO4Cdn; n=0-4 Nanoclusters” โดยมี ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ


TOP