ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (เน้นทางด้านวารสารศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา