ประกาศขยายเวลารับสมัครวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ตามประกาศรับสมัครฯ ครั้งที่ 6/2556