ข่าวสมัครงาน

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2556 ตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 2-20 ธันวาคม 2556 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 8 มกราคม 2557 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครค่อนข้างน้อย มหาวิทยาลัยจะขยายเวลารับสมัคร (ครั้งที่ 2) ออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 10-24 มกราคม 2557 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งรอบแรกและรอบขยายเวลารับสมัครนี้พร้อมกันในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP