ข่าวเด่น

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้า เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2557 ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าปีใหม่แก่บุคคลสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา และศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. คุณสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ คุณอลิสา ปิ่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักประเมินผล คุณอมรรัตน์ ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณอุดมศึกษา 2 และคุณเดือนรุ่ง ชัยโก นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ

ประมวลภาพ


TOP