ขอเชิญร่วมงาน “มวล. บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2557” (WU Books & IT Fair 2014) ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม