ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน “มวล. บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2557” (WU Books & IT Fair 2014) ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม

พลาดไม่ได้! WU Book & IT Fair ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2557 เชิญเลือกซื้อหนังสือและสินค้า IT ราคาพิเศษ พร้อมร่วมฟังสัมมนาเรื่อง "ใช้ Social Network ยุคนี้ให้ดี-เด่น-โดน" โดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี วันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 และ ร่วมเสวนานักอ่านพบนักเขียน "นิ้วกลม" วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โถงทางเดิน ชั้น 1 อาคารบรรณสารฯ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 075-673351, 3360 ในวันเวลาราชการ เพื่อประสานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/events/1411107152463770/

TOP