ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

กสทช. ล่องใต้เตือนใจวัยรุ่น รู้ทันมหันตภัยปลายนิ้ว

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดโครงการ NBTC Campus Tour 2014 หัวข้อ Cyber Security : คิด ก่อน คลิก “มหันตภัยปลายนิ้ว” โดยพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังมี ตุ้ย เกียรติกมล AF3 มาร่วมมอบสาระและความบันเทิง ภายในงานมีการบรรยายและการเสวนาจากผู้มีคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่เรื่องการสื่อสารยุคดิจิตอล และรู้เท่าทันถึงภัยจากการสื่อสารใหม่ใกล้ตัว ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP