ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการอบรมนำ Web 2.0 มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของโรงแรมเมืองลิกอร์ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีได้รับเชิญจากทางผู้บริหารโรงแรมเมืองลิกอร์ให้จัดอบรมนำ Web 2.0 มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของโรงแรมเมืองลิกอร์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมืองลิกอร์

ระหว่างการอบรม รศ.ดร. กฤษณะเดช ได้แนะนำการใช้ gmail, google drive, google doc, google spreadsheet, google presentation, google+, google hangout+, google calendar ให้กับผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการและประสานภายในองค์กร ทำให้เป็นการพัฒนาบุคลากรของทางโรงแรมให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีอย่างคล่องแคล่วและชาญฉลาด

TOP