รับสมัครเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน 2 อัตรา