ข่าวเด่น

อธิการบดีเยี่ยมให้กำลังใจทัพนักกีฬามวล.สู้ศึกกมอดินแดงเกมส์


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ อธิการบดีได้กล่าวให้กำลังใจ และขอบคุณนักกีฬาที่เสียสละเวลามาร่วมการแข่งขัน สร้างชื่อเสียงแก่สถาบัน การมาร่วมกิจกรรมทำให้มีประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้รู้จักเพื่อนต่างสถาบัน มีวินัยในการฝึกซ้อม ตลอดจนการแบ่งเวลาเรียนควบคู่กับกิจกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ขออวยพรให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยอธิการบดีได้มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาจำนวนหนึ่งก่อนเดินทางไปร่วมชมการแข่งขันของนักกีฬาในสนามด้วย

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 57 คน ประกอบด้วยกีฬายิงปืน เปตอง รักบี้ฟุตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส กรีฑา เทควันโด และหมากกระดาน โดยผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 ที่ผ่านมา นักกีฬาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญทอง ประเภทกีฬาเปตองหญิงเดี่ยวจากนางสาวเนตรชนก สัณฐมิตร นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ทั้งนี้ นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลหรือเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและหอพักอีกด้วย

ประมวลภาพ


TOP