ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดใหญ่รัตนโพธิ์ (วัดใหญ่)