ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดใหญ่รัตนโพธิ์ (วัดใหญ่)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดใหญ่รัตนโพธิ์ (วัดใหญ่) บ้านทุ่งกำ หมู่ที่ ๒ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

ร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่...อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช คุณปริญญา สีหะรัตน์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๖๖

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP