ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 2 "MBA WALAILAK RALLY OPEN 2014" เส้นทาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ตรัง

ตามที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการแรลลี่การกุศล “MBA WALAILAK RALLY OPEN 2013 ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 2- 3 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

สมาคมศิษย์เก่าสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ จึงได้จัดโครงการแรลลี่การกุศล ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “MBA WALAILAK RALLY OPEN 2014 ” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนภารกิจของ สำนักวิชาการจัดการ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2557 (เสาร์-อาทิตย์) เส้นทางการแข่งขัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถึง จังหวัดตรัง ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา

ในการนี้จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 กุมภาพันธ์ 2557 **** พร้อมสำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับรถยนต์ ****

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://rallymba.wu.ac.th

TOP