ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 2 "MBA WALAILAK RALLY OPEN 2014" เส้นทาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - ตรัง