ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทีม GRW ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชมเชย R2M ระดับประเทศครั้งที่ 1

โครงการ “เส้นทางนวัตวณิชย์” Research to market -R2M,Thailand ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวนาศรมรีสอร์ท แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ดร.อัจฉา วงศ์แสงจัน เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมดังกล่าวมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศจำนวน 15 ทีม ทีม GRW ม.วลัยลักษณ์ ประกอบด้วย

1)นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ กำลังศึกษาปริญญาโท ปีที่ 2 สำนักวิชาการจัดการ

2)น.ส.กานต์รวี อุดมสุข กำลังศึกษาปริญญาโท ปีที่ 2 สำนักวิชาการจัดการ

3)นายอรรถวิทย์ ลีนะธรรม กำลังศึกษาปริญญาโท ปีที่ 2 สำนักวิชาการจัดการ

4)นายนิรุตติ์ สุขอุ่น กำลังศึกษาปริญญาโท ปีที่ 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม แผ่นผนังฉนวนกันความร้อนจากแถบไม้ยางพาราและยางธรรมชาติ (Structural Insulated Panel from rubber wood stands and natural rubber) ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง และนายนิรุตติ์ สุขอุ่น (2556) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนา แผ่นผนังกันความร้อนจากแถบไม้ยางพาราและยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ (New Product Innovation) ที่ถูกคิดค้นมาเพื่อเป็นวัสดุทดแทน การก่ออิฐฉาบปูนรวมถึงแผ่นผนังสำเร็จรูปที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะเป็นไปได้ ฝ้าเพดานและผนังภายใน

โอกาสทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าเป้าหมายมี 2 กลุ่ม คือ ผู้ออกแบบงานตกแต่งภายในและผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งภายในของเจ้าของโครงการหรือเจ้าของบ้าน

จากการนำผลงานวิจัยดังกล่าวไปต่อยอดนำเสนอแผนธุรกิจทีม GRW ม.วลัยลักษณ์คว้ารางวัลชมเชย R2M ระดับประเทศครั้งที่ 1 รับรางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท เป็นของทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลเงินสด 30,000 บาท เป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลเงินสด 15,000 บาท เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/

TOP