ข่าวเด่น

กสทช. ล่องใต้จัด NBTC Campus Tour 2014 คิด ก่อน คลิก “มหันตภัยปลายนิ้ว” ที่ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดโครงการ NBTC Campus Tour 2014 หัวข้อ Cyber Security : คิด ก่อน คลิก “มหันตภัยปลายนิ้ว” เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนภาคใต้ ต่ออันตรายที่แฝงมาจากโลกออนไลน์และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ยุค 4G ในโลกอนาคต โดยได้รับเกียรติจากพล.อ.ต. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 800 คน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พล.อ.ต. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมพร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสารยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ ให้รู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ที่มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งการสื่อสารไร้สาย และการสื่อสารข้อมูลผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมถึงการใช้โซเซียลมีเดียและโลกออนไลน์อย่างเข้าใจ ตลอดจนเทคโนโลยี 3G และการพัฒนาไปสู่ 4G ในอนาคต โดยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ตลอดจนความรู้เรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ทั้งในกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กสทช. จึงได้จัดงาน NBTC Campus Tour 2014 ขึ้นในหัวข้อ Cyber Security : คิด ก่อน คลิก “มหันตภัยปลายนิ้ว” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยาย หัวข้อ “มหันตภัยปลายนิ้ว ภัยร้ายที่ต้องระวัง” โดย รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “รู้ทันมหันตภัยปลายนิ้ว” โดย พล.อ.ต. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. พ.ต.ท. สันติพัฒน์ พรหมะจุล รองผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี กองบัญชาการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี คุณอดิลฟิตรี ประพฤติสุจริต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ จำกัด คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Product Development Manager Pantip.com

การบรรยายหัวข้อ “3G DD กับ Technology ถัดไป” โดย นายอรรถปรีชา รักษาชาติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. จากนั้นปิดท้ายด้วยการเสวนาหัวข้อ “ทำไม อะไร ยังไง ดิจิตอลทีวี” โดย นายพสุ ศรีหิรัญ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน วิชาการและจัดการทรัพยากร กระจายเสียงและโทรทัศน์ และ นางสุวรรนีย์ เจียรานุชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงาน กสทช.

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ Cyber Security 6 โซน โดยเป็นการจำลองเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ชมตระหนัก และรู้เท่าทันถึงภัยอันตรายที่แฝงมาจากโลกอินเทอร์เน็ต ที่มีทั้งความรู้และความบันเทิง โดยมีเกมสนุกๆ ให้ผู้ร่วมงานได้เล่นมากมาย และผู้ร่วมงานยังได้มีโอกาสร่วมพูดคุยพร้อมร่วมสนุกในมินิคอนเสิร์ตจากตุ้ย AF (เกียรติกมล ล่าทา) ณ บริเวณโถงชั้น 1 หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ตลอดทั้งวันด้วย

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมนำร่องที่สัญจรเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ทั่วทุกภูมิภาค โดยใช้ชื่อว่า NBTC Campus Tour มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เดือนธันวาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และปิดท้าย ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ทาง กสทช. พร้อมจะจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจต่อไปอีกเรื่อยๆ เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการป้องกันเกี่ยวกับมหันตภัยร้ายจากโลกไซเบอร์ (Cyber Security) ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างชาญฉลาด

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความยินดีที่ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในโครงการให้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา (NBTC Campus Tour 2014) ในครั้งนี้ ซึ่งการให้ความรู้กับนักศึกษาและเยาวชนไทยในด้านต่างๆ ถือเป็นภารกิจหลักที่ทุกสถาบันการศึกษาต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การสื่อสารยุคดิจิตอล ภาพรวมการสื่อสารสังคมไทยก็ต้องปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคโลกสังคมข่าวสาร ประชาชน และเยาวชนนักศึกษา ต้องเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อรับผลกระทบทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติหน้าที่ในอาชีพต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และกิจการโทรคมนาคม

การสื่อสารยุคนี้ที่ประกอบด้วย สมาร์ทโฟน แทบเลต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ รวมถึงการบรรยายที่ให้ความรู้ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในยุค 3G 4G รวมถึงทีวีดิจิตอล ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้ด้านการสื่อสารยุคใหม่ให้นักศึกษาได้เตรียมก้าวเข้าสู่การทำงานอาชีพตามที่ตั้งใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในนามของสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคใต้ ขอขอบคุณ สำนักงาน กสทช. ที่เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชน ด้านการสื่อสารยุคใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมในโอกาสต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP