ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดค่าย Gifted Science Camp ให้แก่นักเรียน ร.ร. สุราษฎร์พิทยา