ขอเชิญร่วมส่งผลงาน VDO Clip แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการค่าย "มัคคุเทศก์ นำต่างชาติชมเมืองนครศรีธรรมราช"