ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมส่งผลงาน VDO Clip แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการค่าย "มัคคุเทศก์ นำต่างชาติชมเมืองนครศรีธรรมราช"

ข่าวดี>>>>>สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี รวมทีมกัน 4 คน เพื่อส่งผลงาน VDO Clip แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีฯ ในโครงการค่าย "มัคคุเทศก์ นำต่างชาติชมเมืองนครศรีธรรมราช" เพื่อเข้าร่วมประกวด ความยาว 3-5 นาที บันทึกลงในแผ่น และเขียนใบสมัคร ส่งมาที่ โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เท่านั้น!!!! (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ....

ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 28 ก.พ. 57 ผ่านเว็บไซต์โครงการศูนย์ http://wms-btedc.wu.ac.th/ และ https://www.facebook.com/WMS.BTEDC เท่านั้น

ทีมที่ผ่านการคัดเลือก.... จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย "มัคคุเทศก์ นำต่างชาติชมเมืองนครศรีธรรมราช" เป็นค่ายอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2557 (ฟรี!! ค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าค่าย) เพื่อชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลกว่า 20,000 บาท และเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านกิจกกรมค่ายอบรมทุกท่าน

ผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 075-672227 และ 088-7517675 (คุณธัญกมล)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=532&paths=wms-btedc

TOP