ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขั้นสูง (TOEFL)

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขั้นสูง (TOEFL) ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆในการเข้าอบรม ซึ่งกำหนดจัดอบรม 3 รอบ รอบละ 4 วัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย เวลา 9.00 - 16.00 น. ดังนี้

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม และ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 และ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-2 และ 8-9 มีนาคม 2557

ทั้งนี้ ในวันแรกจะมีการจัดสอบ Pre-test และในวันสุดท้ายมีการจัดสอบ Post test TOEFL และแจ้งผลคะแนนให้ทราบ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แจ้งชื่อ กรอกใบสมัคร ได้ที่ คุณนัทธี ภคเมธาวี ห้องธุรการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 075-672-001-2 ทั้งนี้เพื่อให้ทางฝ่ายดำเนินการสามารถจัดเตรียมเอกสาร และอาหารว่างเช้า-บ่าย ให้เพียงพอกับผู้เข้าอบรม


TOP