ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 28 แห่ง ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม

TOP