รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จำนวน 3 อัตรา