ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (April 2014) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว โดยฉบับนี้เป็น Special issue: Applied Mathematics รวบรวมบทความด้าน คณิตศาสตร์ประยุกต์ จากประเทศอียิปต์ 3 เรื่อง บอตสวานา 1 เรื่อง อินเดีย 1 เรื่อง อิหร่าน 1 เรื่อง และปากีสถาน 2 เรื่อง โดยมี Dr. SUNIL DUTT PUROHIT จาก Maharana Pratap University of Agriculture & Technology ประเทศอินเดีย ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) แบบจิตอาสา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้จาก http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/current และสามารถสอบถามหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับวารสารได้ที่ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ ผู้จัดการวารสาร (sikosin@wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP