ผู้นำนศ. 16 สถาบันภาคใต้ ร่วมMOU มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า