ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการ ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เริ่มวันจันทร์ วันที่ 10 ก.พ.2557

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการ ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เต้นทุกวันจันทร์ถึง พฤหัสบดี เวลา 17.30 - 18.30 น. เริ่มวันจันทร์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

TOP