ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม โครงการ ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เริ่มวันจันทร์ วันที่ 10 ก.พ.2557