ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา