ข่าวเด่น

อธิการบดี มวล.มอบรางวัลให้นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) มอบทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมหอพัก แก่นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย รวมมูลค่ากว่า 348,000 บาท

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบรางวัลทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมหอพัก ให้แก่นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 การแข่งขัน IMT-GT Festival ครั้งที่ 15 และการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายปี 2556 ที่ผ่านมา รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 348,000 บาท ดังนี้

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประกอบด้วย
1) นางสาวอรุณี ศรีชาย สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 ภาคการศึกษา จำนวน 60,000 บาท และค่าธรรมเนียมหอพัก 3 ภาคการศึกษา จำนวน 6,000 บาท รวมมูลค่า 66,000 บาท
2) นายประวิตร ดารากัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันพุ่งแหลนชาย ได้อันดับที่ 8 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ได้รับทุนค่าธรรมเนียมหอพัก 3 ภาคการศึกษา จำนวน 6,000 บาท
3) ทีมนักกีฬาเปตอง จำนวน 6 คน ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในรอบมหกรรม ได้รับรางวัลค่าธรรมเนียมหอพักจำนวน 36,000 บาท

การแข่งขันกีฬา IMT-GT Festival ครั้งที่ 15 ประกอบด้วย
1) นายซุลกิฟลี ฮูลู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เหรียญทองแดง ปันจักสีลัต ประเภทร่ายรำคู่ ได้รับรางวัลทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา จำนวน 12,000 บาท และค่าธรรมเนียมหอพัก 3 ภาคการศึกษา จำนวน 6,000 บาท รวมมูลค่า 18,000 บาท
2) นายอัรกาน หะยีสาเมาะ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เหรียญทองแดง เหรียญทองแดง ปันจักสีลัต ประเภทร่ายรำคู่ ได้รับรางวัลทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา จำนวน 20,000 บาท และค่าธรรมเนียมหอพัก 3 ภาคการศึกษา จำนวน 6,000 บาท รวมมูลค่า 26,000 บาท
3) ทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง จำนวน 10 คน เหรียญทองแดง รางวัลทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา จำนวน 116,000 บาท และค่าธรรมเนียมหอพัก จำนวน 60,000 บาท รวมมูลค่า 176,000 บาท

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 นายอิบรอฮีม ยะโก๊ะ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เหรียญทองแดงปันจักสีลัต ได้รับรางวัลทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา จำนวน 14,000 บาท และค่าธรรมเนียมหอพัก 3 ภาคการศึกษา จำนวน 6,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท

โอกาสนี้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน และทีมงานทุกคนที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาทุกคนร่วมกันมุ่งมั่น ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยยังคงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP