อธิการบดี มวล.มอบรางวัลให้นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย