ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดCloudSat Virtual Trainingร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จาก NASA ที่สสวท.