มหาวิทยาลัยจากประเทศฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือกับม.วลัยลักษณ์