ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

SILK 2014


การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษาศาสตร์ SILK 2014 หรือ Symposium of International Languages and Knowledge ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ Hydro Hotel, Penang ประเทศมาเลเซียโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา ช้างทรัพย์ รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน พรหม โสภา ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวัชร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างความประทับใจให้เจ้าภาพหลักอย่าง Universiti Malysia Perlis เป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ. สงขลา ในฐานะเจ้าภาพร่วม ได้ส่งผลงานวิจัยไปนำเสนอต่อที่ประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางด้านศิลปะการแสดงจนสร้างความประทับใจให้แขกที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

การประชุมวิชาการนานาชาติ SILK ในปี 2558 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับเป้นเจ้าภาพ ซึ่งคาดว่าจะมีนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิชาการไม่แพ้ในปีแรกที่ Universiti Malysia Perlis เป็นเจ้าภาพ

การนำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้ นักศึกษาผู้นำเสนอผลงานจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์คว้า2 เหรียญ รางวัล จากผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 72 เรื่อง จากประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศมาเลเซีย สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ และอังกฤษประมวลภาพ

TOP