ขยายเวลารับสมัครโครงการอบรมฟรี!! สำหรับผู้สนใจ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับโครงการ NEC